مسابقات:۱۳۸۹

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
مسابقات:۱۳۸۹ [2014/11/30 00:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۸۹ to مسابقات:۱۳۸۹
مسابقات:۱۳۸۹ [2015/11/26 22:29]
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 9: خط 9:
 standing ​   : scoreboard/​summary.html standing ​   : scoreboard/​summary.html
 poster ​     : 89.jpg poster ​     : 89.jpg
 +yearen ​     : 89
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ---------------------------- ----------------------------
مسابقات/۱۳۸۹.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:59 (ویرایش خارجی)