مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۹

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


دوازدهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۳۸۹

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۹.1448564364.txt.gz · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:59 (ویرایش خارجی)