مسابقات:۱۳۸۹

دوازدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۳۸۹

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۹.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:59 (ویرایش خارجی)