مسابقات:۱۳۸۵

هشتمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۲-۲۴ آذرماه ۱۳۸۵

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۵.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:00 (ویرایش خارجی)