مسابقات:۱۳۸۳

ششمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۱-۱۳ آذرماه ۱۳۸۳

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۳.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:01 (ویرایش خارجی)