مسابقات:۱۳۹۹

بیست و دومین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۹

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۹.txt · آخرین ویرایش: 2021/01/01 10:48 توسط حمید ضرابی زاده