مسابقات:۱۳۹۸

بیست و یکمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۳۹۸

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۸.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:28 توسط حمید ضرابی زاده