مسابقات:۱۳۹۷

بیستمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۷.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 22:24 توسط حمید ضرابی زاده