مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۹۷

بیستمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۷.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 22:24 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh