مسابقات:۱۳۹۶

نوزدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۶

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۶.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/06 20:43 (ویرایش خارجی)