مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۹۶

نوزدهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۶

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۶.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/06 20:43 (ویرایش خارجی)