مسابقات:۱۳۹۵

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۹۵ [2017/09/22 12:00]
Hamid Zarrabi-Zadeh ایجاد شد
مسابقات:۱۳۹۵ [2017/09/22 08:34] (فعلی)
خط 8: خط 8:
 photoss ​    : photos photoss ​    : photos
 standing ​   : scoreboard standing ​   : scoreboard
-poster ​     : 95.png+poster ​     : 95.jpg
 yearen ​     : 95 yearen ​     : 95
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ----------------------------------- -----------------------------------
  
مسابقات/۱۳۹۵.txt · آخرین ویرایش: 2017/09/22 08:34 (ویرایش خارجی)