مسابقات:۱۳۹۵

هجدهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲ و ۳ دی‌ماه ۱۳۹۵

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۵.txt · آخرین ویرایش: 2017/09/22 08:34 (ویرایش خارجی)