مسابقات:۱۳۹۴

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۹۴ [2016/10/27 14:57]
Hamid Zarrabi-Zadeh
مسابقات:۱۳۹۴ [2016/10/27 11:32] (فعلی)
خط 11: خط 11:
 yearen ​     : 94 yearen ​     : 94
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
-----------------------------+-----------------------------------
  
مسابقات/۱۳۹۴.txt · آخرین ویرایش: 2016/10/27 11:32 (ویرایش خارجی)