مسابقات:۱۳۹۴

هفدهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۳ و ۴ دی‌ماه ۱۳۹۴

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۴.txt · آخرین ویرایش: 2016/10/27 11:32 (ویرایش خارجی)