مسابقات:۱۳۹۳

شانزدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۷ و ۲۸ آذرماه ۱۳۹۳

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۳.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:57 (ویرایش خارجی)