مسابقات:۱۳۹۲

پانزدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۳۹۲

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۲.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:58 (ویرایش خارجی)