مسابقات:۱۳۹۱

چهاردهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۳۰ آذر و ۱ دی‌ماه ۱۳۹۱

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۱.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:58 (ویرایش خارجی)