مسابقات:۱۳۹۰

سیزدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۳۹۰

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۰.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:58 (ویرایش خارجی)