مسابقات:۱۳۸۸

یازدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۸۸

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۸.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:59 (ویرایش خارجی)