مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۷

دهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۵ و ۶ دی‌ماه ۱۳۸۷

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۷.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:00 (ویرایش خارجی)