مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۶

نهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۳۸۶

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۶.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:00 (ویرایش خارجی)