مسابقات:۱۳۸۴

هفتمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۰ و ۱۱ آذرماه ۱۳۸۴

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۴.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:01 (ویرایش خارجی)