مسابقات:۱۳۸۳

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۸۳ [2014/11/30 00:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۸۳ to مسابقات:۱۳۸۳
مسابقات:۱۳۸۳ [2015/11/26 19:01] (فعلی)
خط 9: خط 9:
 standing ​   : ranking/​index.html standing ​   : ranking/​index.html
 poster ​     : 83.jpg poster ​     : 83.jpg
 +yearen ​     : 83
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ---------------------------- ----------------------------
مسابقات/۱۳۸۳.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:01 (ویرایش خارجی)