مسابقات:۱۳۸۲

پنجمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۶ و ۷ آذرماه ۱۳۸۲

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۲.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:01 (ویرایش خارجی)