مسابقات:۱۳۸۱

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۸۱ [2014/11/30 00:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۸۱ to مسابقات:۱۳۸۱
مسابقات:۱۳۸۱ [2015/11/26 19:02] (فعلی)
خط 8: خط 8:
 standing ​   : finalcontest/​finals.html standing ​   : finalcontest/​finals.html
 poster ​     : 81.jpg poster ​     : 81.jpg
 +yearen ​     : 81
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ---------------------------- ----------------------------
مسابقات/۱۳۸۱.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:02 (ویرایش خارجی)