مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۱

چهارمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۹ و ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۸۱

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۱.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:02 (ویرایش خارجی)