مسابقات:۱۳۸۰

سومین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۸۰

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۰.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:04 (ویرایش خارجی)