مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۷۹

دومین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۷۹

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۷۹.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:03 (ویرایش خارجی)