مسابقات:۱۳۷۸

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۷۸ [2014/11/30 00:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۷۸ to مسابقات:۱۳۷۸
مسابقات:۱۳۷۸ [2015/11/26 19:03] (فعلی)
خط 9: خط 9:
 standing ​   : ranking.html standing ​   : ranking.html
 poster ​     : 78.jpg poster ​     : 78.jpg
 +yearen ​     : 78
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ---------------------------- ----------------------------
مسابقات/۱۳۷۸.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:03 (ویرایش خارجی)