مسابقات:۱۳۷۸

اولین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۷۸

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۷۸.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:03 (ویرایش خارجی)