مسابقات:قالب_مسابقه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
مسابقات:قالب_مسابقه [2019/12/26 02:30]
Hamid Zarrabi-Zadeh
مسابقات:قالب_مسابقه [2019/12/26 02:31] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 1: خط 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 {{مسابقات:​پوستر:​@@poster@@?​300 |}} {{مسابقات:​پوستر:​@@poster@@?​300 |}}
-====== @@num@@ مسابقه‌ی ​برنامه‌سازی در ایران======+====== @@num@@ مسابقه‌ی ​منطقه‌ای در ایران======
  
 ^ محل برگزاری | @@location@@ | ^ محل برگزاری | @@location@@ |
مسابقات/قالب_مسابقه.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:31 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh