مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


فهرست

مدیریت رسانه‌ها

فایل‌ها

فایل در مسابقات:پوستر

 • مسابقات:پوستر:80.jpg
  80.jpg
  453×640
  2014/10/06 21:48
  60.1 KB
 • مسابقات:پوستر:82.jpg
  82.jpg
  303×640
  2014/10/06 21:48
  45.1 KB
 • مسابقات:پوستر:83.jpg
  83.jpg
  457×640
  2014/10/06 21:48
  59 KB
 • مسابقات:پوستر:84.jpg
  84.jpg
  457×640
  2014/10/06 21:48
  59 KB
 • مسابقات:پوستر:85.jpg
  85.jpg
  366×640
  2014/10/06 21:48
  74.2 KB
 • مسابقات:پوستر:86.jpg
  86.jpg
  365×640
  2014/10/06 21:48
  148.9 KB
 • مسابقات:پوستر:87.jpg
  87.jpg
  454×640
  2014/10/06 21:48
  145.3 KB
 • مسابقات:پوستر:88.jpg
  88.jpg
  180×400
  2014/10/06 21:48
  18.6 KB
 • مسابقات:پوستر:89.jpg
  89.jpg
  458×640
  2014/10/06 21:49
  174.9 KB
 • مسابقات:پوستر:90.jpg
  90.jpg
  2480×3472
  2016/08/31 21:20
  4.6 MB
 • مسابقات:پوستر:91.jpg
  91.jpg
  448×640
  2014/10/06 21:49
  62.5 KB
 • مسابقات:پوستر:92.jpg
  92.jpg
  447×640
  2014/10/06 21:49
  61.9 KB
 • مسابقات:پوستر:93.jpg
  93.jpg
  402×574
  2014/10/23 21:43
  36.3 KB
 • مسابقات:پوستر:94.png
  94.png
  600×857
  2015/11/26 18:46
  199.8 KB
 • مسابقات:پوستر:95.jpg
  95.jpg
  1417×1984
  2017/09/22 08:28
  262.8 KB
 • مسابقات:پوستر:96.jpg
  96.jpg
  1418×1986
  2018/01/06 20:46
  352.6 KB
 • مسابقات:پوستر:97.png
  97.png
  1477×2068
  2018/11/14 22:23
  230.9 KB

فایل

تاریخ:
2014/10/23 21:43
نام فایل:
93.jpg
فرمت:
JPEG
اندازه:
36KB
عرض:
402
ارتفاع:
574
ارجاع‌های:
۱۳۹۳
فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 23:36 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh