مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


فهرست

مدیریت رسانه‌ها

فایل‌ها

فایل در مسابقات:پوستر

  • مسابقات:پوستر:80.jpg
    80.jpg
    453×640
    2014/10/06 21:48
    60.1 KB
  • مسابقات:پوستر:82.jpg
    82.jpg
    303×640
    2014/10/06 21:48
    45.1 KB
  • مسابقات:پوستر:83.jpg
    83.jpg
    457×640
    2014/10/06 21:48
    59 KB
  • مسابقات:پوستر:84.jpg
    84.jpg
    457×640
    2014/10/06 21:48
    59 KB
  • مسابقات:پوستر:85.jpg
    85.jpg
    366×640
    2014/10/06 21:48
    74.2 KB
  • مسابقات:پوستر:86.jpg
    86.jpg
    365×640
    2014/10/06 21:48
    148.9 KB
  • مسابقات:پوستر:87.jpg
    87.jpg
    454×640
    2014/10/06 21:48
    145.3 KB
  • مسابقات:پوستر:88.jpg
    88.jpg
    180×400
    2014/10/06 21:48
    18.6 KB
  • مسابقات:پوستر:89.jpg
    89.jpg
    458×640
    2014/10/06 21:49
    174.9 KB
  • مسابقات:پوستر:90.jpg
    90.jpg
    2480×3472
    2016/08/31 21:20
    4.6 MB
  • مسابقات:پوستر:91.jpg
    91.jpg
    448×640
    2014/10/06 21:49
    62.5 KB
  • مسابقات:پوستر:92.jpg
    92.jpg
    447×640
    2014/10/06 21:49
    61.9 KB
  • مسابقات:پوستر:93.jpg
    93.jpg
    402×574
    2014/10/23 21:43
    36.3 KB
  • مسابقات:پوستر:94.png
    94.png
    600×857
    2015/11/26 18:46
    199.8 KB
  • مسابقات:پوستر:95.jpg
    95.jpg
    1417×1984
    2017/09/22 08:28
    262.8 KB
  • مسابقات:پوستر:96.jpg
    96.jpg
    1418×1986
    2018/01/06 20:46
    352.6 KB
  • مسابقات:پوستر:97.png
    97.png
    1477×2068
    2018/11/14 22:23
    230.9 KB
  • مسابقات:پوستر:98.png
    98.png
    1476×2066
    2019/12/26 02:28
    195.4 KB

فایل

تاریخ:
2014/10/06 21:48
نام فایل:
83.jpg
عکاس/هنرمند:
Picasa
فرمت:
JPEG
اندازه:
59KB
عرض:
457
ارتفاع:
640
ارجاع‌های:
ششمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران
فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:20 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh