درباره:تیم_های_برتر_مسابقات_منطقه_ای_تهران

تیم‌های برتر مسابقات منطقه‌ای تهران

تیم‌های برتر مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران راهیافته به مسابقات جهانی

مسابقه‌ی تهران سال تیم اول تیم‌ دوم تیم سوم
بیست و دومین ۱۳۹۹ صنعتی شریف
بیست و یکمین ۱۳۹۸ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
بیستمین ۱۳۹۷ صنعتی شریف
نوزدهمین ۱۳۹۶ صنعتی شریف
هجدهمین ۱۳۹۵ صنعتی شریف تهران
هفدهمین ۱۳۹۴ صنعتی شریف شهید بهشتی
شانزدهمین ۱۳۹۳ صنعتی شریف شهید بهشتی تهران
پانزدهمین ۱۳۹۲ صنعتی شریف
چهاردهمین ۱۳۹۱ صنعتی شریف تهران
سیزدهمین ۱۳۹۰ صنعتی شریف تهران
دوازدهمین ۱۳۸۹ صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف
یازدهمین ۱۳۸۸ ملی تایوان صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
دهمین ۱۳۸۷ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
نهمین ۱۳۸۶ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
هشتمین ۱۳۸۵ صنعتی نانیانگ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
هفتمین ۱۳۸۴ صنعتی شریف شهید بهشتی
ششمین ۱۳۸۳ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
پنجمین ۱۳۸۲ صنعتی شریف ملی سئول کره صنعتی امیرکبیر
چهارمین ۱۳۸۱ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
سومین ۱۳۸۰ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
دومین ۱۳۷۹ صنعتی شریف فردوسی مشهد
اولین ۱۳۷۸ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
درباره/تیم_های_برتر_مسابقات_منطقه_ای_تهران.txt · آخرین ویرایش: 2021/01/01 10:50 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh