درباره:آیین_نامه_ی_تعیین_سهمیه_ی_دانشگاه_ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
درباره:آیین_نامه_ی_تعیین_سهمیه_ی_دانشگاه_ها [2019/11/07 23:04]
Hamid Zarrabi-Zadeh [نحوه‌ی تخصیص سهمیه‌ی اضافی]
درباره:آیین_نامه_ی_تعیین_سهمیه_ی_دانشگاه_ها [2019/11/08 00:23] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 51: خط 51:
   * هر دانشگاه می‌تواند فقط برای یک تیم خود تقاضای سهمیه‌ی اضافی کند. چنان‌چه از دانشگاهی بیش از یک تیم متقاضی سهمیه‌ی اضافی باشند، سهمیه به تیمی که در مسابقه‌ی اینترنتی همان سال دارای امتیاز بیش‌تری است تعلق می‌یابد.   * هر دانشگاه می‌تواند فقط برای یک تیم خود تقاضای سهمیه‌ی اضافی کند. چنان‌چه از دانشگاهی بیش از یک تیم متقاضی سهمیه‌ی اضافی باشند، سهمیه به تیمی که در مسابقه‌ی اینترنتی همان سال دارای امتیاز بیش‌تری است تعلق می‌یابد.
  
-(تاریخ آخرین ویرایش:​ ۱۶ آبان ۱۳۹۸) 
  
درباره/آیین_نامه_ی_تعیین_سهمیه_ی_دانشگاه_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/11/08 00:23 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh