درباره:آیین_نامه_ی_تعیین_سهمیه_ی_دانشگاه_ها

آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها

مسابقه‌ی بین‌المللی برنامه‌سازی دانش‌جویی (ICPC) منطقه‌ی غرب آسیا سایت تهران هر ساله با حضور تیم‌های سه‌نفره از دانشگاه‌های مختلف ایران برگزار می‌شود. این آیین‌نامه ضمن تشریح شرایط اولیه‌ی تیم‌ها برای شرکت در این مسابقه‌، به تشریح نحوه‌ی تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در این مسابقه می‌پردازد.

تیم‌ها و دانشگاه‌های واجد شرایط

هر تیم برای کسب مجوز شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای باید در مسابقه‌ی اینترنتی تهران که پیش از مسابقه‌ی منطقه‌ای برگزار می‌شود، شرکت کرده و حداقل یک مسئله در این مسابقه حل نماید. در ضمن اعضای تیم‌ها باید همگی دانش‌جو بوده و شرایط اعلام‌شده توسط کمیته‌ی مسابقه‌ی جهانی برنامه‌سازی دانش‌جویی را دارا باشند. هر دانشگاهی که طبق تعریف فوق دارای حداقل یک تیم واجد شرایط باشد، واجد شرایط برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

سهمیه‌ی دانشگاه‌ها

برای تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه واجد شرایط در مسابقه‌ی منطقه‌ای، ابتدا امتیاز هر دانشگاه بر اساس عمل‌کرد تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای طی دو سال اخیر محاسبه شده، و سپس فهرست دانشگاه‌ها بر اساس امتیاز به‌دست‌آمده به صورت نزولی مرتب می‌شود. سهمیه‌ی هر دانشگاه در این فهرست به صورت زیر اختصاص می‌یابد:

 • ۳ دانشگاه اول، هر دانشگاه ۴ تیم
 • ۵ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۳ تیم
 • ۷ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۲ تیم
 • سایر دانشگاه‌های واجد شرایط، هر دانشگاه ‍۱ تیم

امتیاز دانشگاه‌ها

امتیاز هر دانشگاه برای تعیین سهمیه‌، بر اساس متوسط تعداد مسائل حل‌شده توسط تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه طی دو سال اخیر در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران محاسبه می‌شود. به طور دقیق‌تر، امتیاز هر دانشگاه در سال $y$ عبارت است از:

$$score_y=\frac{solved_{y-1}+solved_{y-2}}{2}$$ که در آن $solved_y$ برابر متوسط تعداد مسائل حل‌شده توسط تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در سال $y$ است.

تبصره‌ها

 • چنان چه از یک دانشگاه هیچ تیمی در مسابقه‌ی منطقه‌ای یک سال شرکت نکرده باشد، متوسط سوالات حل‌شده توسط تیم‌های آن دانشگاه در آن سال صفر در نظر گرفته می‌شود.
 • در صورتی که امتیاز دو دانشگاه طبق فرمول فوق برابر باشد، رتبه‌ی بالاترین تیم از آن دو دانشگاه در آخرین مسابقه‌ی منطقه‌ای ملاک تعیین اولویت خواهد بود.

سهمیه‌ی اضافی

پس از پایان مهلت رسمی ثبت‌نام، در صورت وجود ظرفیت مازاد، بازه‌ای دو روزه برای ارسال درخواست‌‌های سهمیه‌ی اضافی روی وب‌سایت اعلام می‌شود. سهمیه‌ی اضافی به نحوی که در زیر تشریح شده به دانشگاه‌هایی که در بازه‌ی اعلام‌شده درخواست خود را ارسال کرده باشند اختصاص خواهد یافت. به دلیل محدودیت ظرفیت، تخصیص‌های مازاد معمولا بسیار محدود بوده و وجود آن از پیش قابل تضمین نیست.

نحوه‌ی تخصیص سهمیه‌ی اضافی

سهمیه‌ی اضافی بین دانشگاه‌های متقاضی به صورت زیر تخصیص می‌یابد: در بین دانشگاه‌های دارای ۳، ۲ و ۱ سهمیه (که به ترتیب کلاس‌های سهمیه‌ای ۳، ۲ و ۱ نامیده می‌شوند)، به ترتیب دوری (round robin) و با شروع از تیم‌های دارای بیش‌‌ترین امتیاز در هر کلاس سهمیه‌ای، چنان‌چه دانشگاه موردبررسی تقاضای سهمیه‌ی اضافی داده و هنوز ظرفیت مازاد باقی است، یک سهمیه‌ی اضافی اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر الگوریتم تخصیص سهمیه‌ی اضافی به صورت زیر است.

for i = 1, 2, 3, ...:
  for j = 3 downto 1:
    if i-th institute in class j has an extra quota request:
      assign a quota if any extra quota is remaining

تبصره‌ها

 • به هر دانشگاه حداکثر یک سهمیه‌ی اضافی تعلق می‌گیرد. حداکثر سهمیه‌ی هر دانشگاه ۴ است.
 • هر دانشگاه می‌تواند فقط برای یک تیم خود تقاضای سهمیه‌ی اضافی کند. چنان‌چه از دانشگاهی بیش از یک تیم متقاضی سهمیه‌ی اضافی باشند، سهمیه به تیمی که در مسابقه‌ی اینترنتی همان سال دارای امتیاز بیش‌تری است تعلق می‌یابد.
درباره/آیین_نامه_ی_تعیین_سهمیه_ی_دانشگاه_ها.txt · آخرین ویرایش: 2024/05/03 00:15 توسط حمید ضرابی زاده