مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2019/12/26 02:32]
Hamid Zarrabi-Zadeh
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2019/12/26 02:33] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh [کدهای نمونه]
خط 32: خط 32:
 <code python area.py> <code python area.py>
 n = int(input()) n = int(input())
-area = n * n +print(n * n)
-print(area)+
 </​code>​ </​code>​
  
آماده_سازی/برنامه_ی_نمونه.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:33 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh