آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه

برنامه‌ی نمونه

در مسابقات برنامه‌سازی، برنامه‌ای که برای حل یک مسئله می‌نویسید، معمولا توسط یک داور خودکار (judge) مورد داوری قرار می‌گیرد. این داور تعدادی داده‌ی آزمون را به عنوان ورودی به برنامه‌ی شما می‌دهد و خروجی برنامه را برای هر یک از داده‌ها با پاسخ درست مقایسه می‌کند. برنامه‌ی شما تنها در صورتی امتیاز کامل یک سؤال را به دست می‌آورد که بتواند پاسخ درست تمام داده‌های ورودی را در زمان مناسب تولید کند.

یکی از نکات ابتدایی ولی بسیار مهم در نوشتن یک کد درست، نحوه‌ی صحیح خواندن داده‌های ورودی و تولید صحیح مقادیر خروجی است. برنامه باید داده‌های ورودی را از «ورودی استاندارد» خوانده و مقادیر خروجی را در «خروجی استاندارد» چاپ کند. در ادامه با نحوه‌ی انجام این کار طی یک مثال ساده آشنا می‌شوید.

صورت سؤال

سؤال ساده‌ی زیر را در نظر بگیرید:

«طول ضلع یک مربع به صورت یک عدد طبیعی $n$ بین ۱ تا ۱۰۰ به عنوان ورودی به شما داده شده است. مساحت مربع را در خروجی چاپ کنید.»

ورودی نمونه

7

خروجی نمونه

49

کدهای نمونه

در زیر برنامه‌های نمونه برای حل این سؤال را به زبان‌های مختلف برنامه‌سازی می‌بینید.

زبان پایتون

area.py
n = int(input())
print(n * n)

زبان سی++

area.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() {
  int n, area;
  cin >> n;
  area = n * n;
  cout << area << endl;
  return 0;
}

زبان سی

area.c
#include <stdio.h>
 
int main() {
  int n, area;
  scanf("%d", &n);
  area = n * n;
  printf("%d\n", area);
  return 0;
}

زبان جاوا

area.java
import java.util.Scanner;
 
public class area {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner cin = new Scanner(System.in);
    int n = cin.nextInt();
    int area = n * n;
    System.out.println(area);
  }
}

تست برنامه

برای اطمینان از درستی کد خود، می‌توانید آن را توسط یک داور آنلاین امتحان کنید. به عنوان نمونه می‌توانید پس از ایجاد یک حساب کاربری روی سایت کوئرا، وارد صفحه‌ی سوالات شوید و سؤال موردنظر خود را انتخاب کنید. سپس با فشردن دکمه‌ی «ارسال پاسخ» برنامه‌ی خود را انتخاب نموده و آن را برای داور آنلاین ارسال کنید. نتیجه‌ی داوری در زمانی کوتاه پس از ارسال کد به شما اعلام خواهد شد.

آماده_سازی/برنامه_ی_نمونه.txt · آخرین ویرایش: 2020/10/16 02:20 توسط حمید ضرابی زاده