مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2019/11/07 16:35]
Hamid Zarrabi-Zadeh
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2019/12/26 02:32]
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 15: خط 15:
  
  
-===== ورودی نمونه =====+==== ورودی نمونه =====
  
   5   5
-===== خروجی نمونه =====+==== خروجی نمونه =====
  
   25   25
خط 26: خط 26:
 ===== کدهای نمونه ===== ===== کدهای نمونه =====
  
-در زیر برنامه‌های نمونه برای حل این سؤال را به زبان‌های مختلف می‌بینید. ​+در زیر برنامه‌های نمونه برای حل این سؤال را به زبان‌های مختلف ​برنامه‌سازی ​می‌بینید. ​
  
 ==== زبان پایتون ==== ==== زبان پایتون ====
آماده_سازی/برنامه_ی_نمونه.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:33 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh