مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


فهرست

مدیریت رسانه‌ها

فایل‌ها

فایل در مسابقه‌ی_چالشی:۱۳۹۵

فایل

2016/12/03 03:37
Hamid Zarrabi-Zadeh
2016/12/05 23:52 (فعلی)
تاریخ:
2016/12/05 23:52
نام فایل:
poster.1480723673.png
فرمت:
PNG
اندازه:
113KB
عرض:
720
ارتفاع:
970
تاریخ:
2016/12/05 23:52
نام فایل:
poster.png
فرمت:
PNG
اندازه:
109KB
عرض:
720
ارتفاع:
970