مسابقه_ی_چالشی:۱۳۹۳:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقه_ی_چالشی:۱۳۹۳:فهرست [2014/12/09 01:07]
Hamid Zarrabi-Zadeh
مسابقه_ی_چالشی:۱۳۹۳:فهرست [2014/12/12 11:00] (فعلی)
خط 124: خط 124:
   - در بخش Submit کد خود (فایل zip مذکور) را ارسال کنید.   - در بخش Submit کد خود (فایل zip مذکور) را ارسال کنید.
  
-دقت نمایید که اطلاعات ​ثبت نام تیم خود را فراموش نکنید. می‌توانید هر تعداد دل‌خواه ارسال انجام دهید و در نهایت برنامه‌ای که در سیستم به عنوان Final علامت زده باشید کد نهایی شما محسوب می‌شود.+دقت نمایید که ثبت ​**نام تیم** خود را فراموش نکنید. می‌توانید هر تعداد دل‌خواه ارسال انجام دهید و در نهایت برنامه‌ای که در سیستم به عنوان Final علامت زده باشید کد نهایی شما محسوب می‌شود.
مسابقه_ی_چالشی/۱۳۹۳/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2014/12/12 11:00 (ویرایش خارجی)