مسابقات:۱۳۹۶

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۹۶ [2018/01/06 23:19]
Hamid Zarrabi-Zadeh
مسابقات:۱۳۹۶ [2018/01/06 20:43] (فعلی)
خط 12: خط 12:
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ----------------------------------- -----------------------------------
 +
  
مسابقات/۱۳۹۶.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/06 20:43 (ویرایش خارجی)