مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:قالب_مسابقه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:قالب_مسابقه [2015/11/26 22:25]
Hamid Zarrabi-Zadeh
مسابقات:قالب_مسابقه [2015/11/26 18:56] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +~~NOTOC~~
 {{مسابقات:​پوستر:​@@poster@@?​300 |}} {{مسابقات:​پوستر:​@@poster@@?​300 |}}
 ====== @@num@@ مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران====== ====== @@num@@ مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران======
خط 16: خط 17:
   * {{سؤالات:​p@@yearen@@.pdf|سؤالات}} ​   * {{سؤالات:​p@@yearen@@.pdf|سؤالات}} ​
   * {{سؤالات:​td@@yearen@@.zip|داده‌های آزمون}}   * {{سؤالات:​td@@yearen@@.zip|داده‌های آزمون}}
 +
مسابقات/قالب_مسابقه.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:56 (ویرایش خارجی)