مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
فهرست [2018/11/14 22:28]
Hamid Zarrabi-Zadeh [فهرست مطالب]
فهرست [2018/11/14 23:36] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh [پیوندها]
خط 14: خط 14:
 ===== پیوندها ===== ===== پیوندها =====
  
-  * [[http://acm.blog.ir|وبلاگ مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران]]+  * [[http://​blog.icpc.ir|وبلاگ مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران]]
   * [[http://​icpc.sharif.edu|وب‌سایت رسمی مسابقه‌ی برنامه‌سازی ای‌سی‌ام در ایران]]   * [[http://​icpc.sharif.edu|وب‌سایت رسمی مسابقه‌ی برنامه‌سازی ای‌سی‌ام در ایران]]
   * [[http://​icpc.baylor.edu| وب‌سایت مسابقات جهانی ای‌سی‌ام]]   * [[http://​icpc.baylor.edu| وب‌سایت مسابقات جهانی ای‌سی‌ام]]
  
  
فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 23:36 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh