مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
فهرست [2018/11/14 23:36]
Hamid Zarrabi-Zadeh [پیوندها]
فهرست [2019/10/24 22:27] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 1: خط 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
-====== به ویکی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران خوش آمدید! ​=======+====== به ویکی مسابقه‌ی ​برنامه‌سازی دانش‌جویی ​خوش آمدید! ======
  
-این وبگاه شامل مستندات مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی ​ای‌سیام در ایران و مطالب آموزشی برای کسب آمادگی شرکت در این مسابقات ​ است.+این وبگاه شامل مستندات مسابقه‌ی بین‌المللی برنامه‌سازی دانش‌جویی ​(ICPC) منطقهی غرب آسیا در تهران و مطالب آموزشی برای کسب آمادگی شرکت در این مسابقات ​ است.
  
 ===== فهرست مطالب ===== ===== فهرست مطالب =====
خط 12: خط 12:
   * [[مسابقات:​|بایگانی مسابقات]]   * [[مسابقات:​|بایگانی مسابقات]]
   * [[مسابقه‌ی چالشی:​]]   * [[مسابقه‌ی چالشی:​]]
 +
 ===== پیوندها ===== ===== پیوندها =====
  
-  ​* [[http://​blog.icpc.ir|وبلاگ مسابقه‌ی ای‌سیام در ایران]] + 
-  * [[http://​icpc.sharif.edu|وب‌سایت رسمی مسابقه‌ی برنامه‌سازی ایسی‌ام ​در ایران]] +  ​* [[http://​blog.icpc.ir|وبلاگ مسابقه‌ی ​منطقه‌ای برنامه‌سازی دانش‌جویی ​در ایران]] 
-  * [[http://​icpc.baylor.edu| وب‌سایت مسابقات جهانی ای‌سیام]]+  * [[http://​icpc.sharif.edu|وب‌سایت رسمی مسابقه‌ی منطقه‌ای برنامه‌سازی ​دانشجویی در ایران]] 
 +  * [[http://​icpc.baylor.edu| ​ وب‌سایت مسابقات جهانی ​برنامه‌سازی دانش‌جویی]]
  
  
فهرست.1542226014.txt.gz · آخرین ویرایش: 2018/11/14 23:36 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh