مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سایت‌های_مفید:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
سایت‌های_مفید:فهرست [2014/11/30 00:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:سایت‌های_مفید:فهرست to سایت‌های_مفید:فهرست
سایت‌های_مفید:فهرست [2018/11/14 22:28] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 3: خط 3:
 سایت‌های مفید برای مسابقات برنامه‌سازی در این بخش جمع‌آوری شده‌اند. سایت‌های مفید برای مسابقات برنامه‌سازی در این بخش جمع‌آوری شده‌اند.
  
-  * [[سایت‌های_مفید:​تمرین_برنامه‌سازی]]+  * [[سایت‌های_مفید:​تمرین برنامه‌سازی]]
   * [[سایت‌های_مفید:​آموزش الگوریتم و حل مسئله]]   * [[سایت‌های_مفید:​آموزش الگوریتم و حل مسئله]]
   * [[سایت‌های_مفید:​سایت‌های اطلاع‌رسانی]]   * [[سایت‌های_مفید:​سایت‌های اطلاع‌رسانی]]
  
سایت‌های_مفید/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 22:28 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh