مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سؤالات:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
سؤالات:فهرست [2018/01/07 00:12]
Hamid Zarrabi-Zadeh
سؤالات:فهرست [2019/12/26 02:25] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 5: خط 5:
  
 ^ سال ^ مجموعه‌ی سؤالات ^ داده‌های آزمون ^ ^ سال ^ مجموعه‌ی سؤالات ^ داده‌های آزمون ^
 +| [[مسابقات:​۱۳۹۸]] | {{سؤالات:​p98.pdf|سؤالات}} | {{سؤالات:​td98.zip|داده‌ها}} |
 +| [[مسابقات:​۱۳۹۷]] | {{سؤالات:​p97.pdf|سؤالات}} | {{سؤالات:​td97.zip|داده‌ها}} |
 | [[مسابقات:​۱۳۹۶]] | {{سؤالات:​p96.pdf|سؤالات}} | {{سؤالات:​td96.zip|داده‌ها}} | | [[مسابقات:​۱۳۹۶]] | {{سؤالات:​p96.pdf|سؤالات}} | {{سؤالات:​td96.zip|داده‌ها}} |
 | [[مسابقات:​۱۳۹۵]] | {{سؤالات:​p95.pdf|سؤالات}} | {{سؤالات:​td95.zip|داده‌ها}} | | [[مسابقات:​۱۳۹۵]] | {{سؤالات:​p95.pdf|سؤالات}} | {{سؤالات:​td95.zip|داده‌ها}} |
سؤالات/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:25 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh