مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2019/04/11 02:56]
Hamid Zarrabi-Zadeh
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2019/04/13 16:45] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 4: خط 4:
  
 ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^ ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^
-| 2019 | پورتو، پرتغال | شریف: ۹ (مدال برنز، قهرمان غرب آسیا) |  |+| 2019 | پورتو، پرتغال | شریف: ۹ (مدال برنز) (قهرمان غرب آسیا) |  |
 | 2018 | پکن، چین | شریف: ۳۱ (قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ | | 2018 | پکن، چین | شریف: ۳۱ (قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ |
 | 2017 | رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ | | 2017 | رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ |
درباره/نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/13 16:45 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh