مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
درباره:فهرست [2018/06/27 01:42]
Hamid Zarrabi-Zadeh Links adapted because of a move operation
درباره:فهرست [2018/11/14 22:27] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 3: خط 3:
   * [[درباره:​معرفی مسابقه]]   * [[درباره:​معرفی مسابقه]]
   * [[درباره:​مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران]]   * [[درباره:​مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران]]
-  * [[تیم‌های_برتر_مسابقات_منطقه‌ای_تهران]]+  * [[تیم‌های برتر مسابقات منطقه‌ای تهران]]
   * [[درباره:​نتایج ایران در مسابقات جهانی]]   * [[درباره:​نتایج ایران در مسابقات جهانی]]
   * [[آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها]]   * [[آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها]]
  
  
درباره/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2018/11/14 22:27 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh