درباره:تیم_های_برتر_مسابقات_منطقه_ای_تهران

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
درباره:تیم_های_برتر_مسابقات_منطقه_ای_تهران [2019/04/11 02:59]
Hamid Zarrabi-Zadeh
درباره:تیم_های_برتر_مسابقات_منطقه_ای_تهران [2019/12/26 02:43] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 4: خط 4:
  
 ^ مسابقه‌ی تهران ^ سال ^ تیم اول ^ تیم‌ دوم ^ تیم سوم ^ ^ مسابقه‌ی تهران ^ سال ^ تیم اول ^ تیم‌ دوم ^ تیم سوم ^
 +| بیست و یکمین | ۱۳۹۸ | صنعتی شریف | |
 | بیستمین | ۱۳۹۷ | صنعتی شریف | | | بیستمین | ۱۳۹۷ | صنعتی شریف | |
 | نوزدهمین | ۱۳۹۶ | صنعتی شریف | | | نوزدهمین | ۱۳۹۶ | صنعتی شریف | |
درباره/تیم_های_برتر_مسابقات_منطقه_ای_تهران.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:43 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh