مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره:تیم‌های_برتر_مسابقات_منطقه‌ای_تهران

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
درباره:تیم‌های_برتر_مسابقات_منطقه‌ای_تهران [2018/06/27 01:43]
Hamid Zarrabi-Zadeh
درباره:تیم‌های_برتر_مسابقات_منطقه‌ای_تهران [2019/04/11 02:59] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 4: خط 4:
  
 ^ مسابقه‌ی تهران ^ سال ^ تیم اول ^ تیم‌ دوم ^ تیم سوم ^ ^ مسابقه‌ی تهران ^ سال ^ تیم اول ^ تیم‌ دوم ^ تیم سوم ^
 +| بیستمین | ۱۳۹۷ | صنعتی شریف | |
 | نوزدهمین | ۱۳۹۶ | صنعتی شریف | | | نوزدهمین | ۱۳۹۶ | صنعتی شریف | |
 | هجدهمین | ۱۳۹۵ | صنعتی شریف | تهران | | هجدهمین | ۱۳۹۵ | صنعتی شریف | تهران |
درباره/تیم‌های_برتر_مسابقات_منطقه‌ای_تهران.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/11 02:59 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh