مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره:آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
درباره:آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها [2018/10/26 14:22]
Hamid Zarrabi-Zadeh
درباره:آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها [2018/12/06 17:54] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh [سهمیه‌ی اضافی]
خط 31: خط 31:
 ===== سهمیه‌ی اضافی ===== ===== سهمیه‌ی اضافی =====
  
-پس از پایان مهلت رسمی ثبت‌نام، در صورت وجود ظرفیت مازاد، بازه‌ای دو روزه برای ارسال درخواست‌‌های سهمیه‌ی اضافی روی وب‌سایت اعلام می‌شود. سهمیه‌ی اضافی به نحوی که در زیر تشریح شده به دانشگاه‌هایی که در بازه‌ی اعلام‌شده درخواست خود را ارسال کرده باشند اختصاص خواهد یافت. به دلیل محدودیت ظرفیت، تخصیص‌های مازاد معمولا بسیار محدود بوده و نمی‌توان روی آن حساب ویژه‌ای به عمل آورد+پس از پایان مهلت رسمی ثبت‌نام، در صورت وجود ظرفیت مازاد، بازه‌ای دو روزه برای ارسال درخواست‌‌های سهمیه‌ی اضافی روی وب‌سایت اعلام می‌شود. سهمیه‌ی اضافی به نحوی که در زیر تشریح شده به دانشگاه‌هایی که در بازه‌ی اعلام‌شده درخواست خود را ارسال کرده باشند اختصاص خواهد یافت. به دلیل محدودیت ظرفیت، تخصیص‌های مازاد معمولا بسیار محدود بوده و وجود آن از پیش قابل تضمین نیست.
  
 ===== نحوه‌ی تخصیص سهمیه‌ی اضافی ===== ===== نحوه‌ی تخصیص سهمیه‌ی اضافی =====
درباره/آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/06 17:54 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh