درباره:آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
درباره:آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها [2018/12/06 17:54]
Hamid Zarrabi-Zadeh [سهمیه‌ی اضافی]
درباره:آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها [2019/11/08 00:23] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 2: خط 2:
 ====== آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها ====== ====== آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها ======
  
-مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سیام سایت تهران هر ساله در اواخر پاییز با حضور حدود ۸۰ تیم سه‌نفره از دانشگاه‌های مختلف ایران برگزار می‌شود. این آیین‌نامه ضمن تشریح شرایط اولیه‌ی تیم‌ها برای شرکت در این مسابقه‌، به تشریح نحوه‌ی تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در این مسابقه می‌پردازد.+مسابقه‌ی بین‌المللی برنامه‌سازی دانش‌جویی (ICPC) منطقهی غرب آسیا سایت تهران هر ساله در اواخر پاییز با حضور حدود ۸۰ تیم سه‌نفره از دانشگاه‌های مختلف ایران برگزار می‌شود. این آیین‌نامه ضمن تشریح شرایط اولیه‌ی تیم‌ها برای شرکت در این مسابقه‌، به تشریح نحوه‌ی تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در این مسابقه می‌پردازد. 
  
 ===== تیم‌ها و دانشگاه‌های واجد شرایط ===== ===== تیم‌ها و دانشگاه‌های واجد شرایط =====
  
-هر تیم برای کسب مجوز شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای باید در مسابقه‌ی اینترنتی تهران که پیش از مسابقه‌ی منطقه‌ای برگزار می‌شود، شرکت کرده و حداقل یک مسئله در این مسابقه حل نماید. در ضمن اعضای تیم‌ها باید همگی دانش‌جو بوده و [[https://​icpc.baylor.edu/​regionals/​rules|شرایط]] اعلام‌شده توسط کمیته‌ی جهانی ای‌سیام را دارا باشند. هر دانشگاهی که طبق تعریف فوق حداقل یک تیم واجد شرایط ​دارا ​باشد، واجد شرایط برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای محسوب می‌شود.+هر تیم برای کسب مجوز شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای باید در مسابقه‌ی اینترنتی تهران که پیش از مسابقه‌ی منطقه‌ای برگزار می‌شود، شرکت کرده و حداقل یک مسئله در این مسابقه حل نماید. در ضمن اعضای تیم‌ها باید همگی دانش‌جو بوده و [[https://​icpc.baylor.edu/​regionals/​rules|شرایط]] اعلام‌شده توسط کمیته‌ی مسابقه‌ی جهانی ​برنامه‌سازی دانش‌جویی ​را دارا باشند. هر دانشگاهی که طبق تعریف فوق ​دارای ​حداقل یک تیم واجد شرایط باشد، واجد شرایط برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای محسوب می‌شود.
  
 ===== سهمیه‌ی دانشگاه‌ها ===== ===== سهمیه‌ی دانشگاه‌ها =====
خط 12: خط 13:
 برای تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه واجد شرایط در مسابقه‌ی منطقه‌ای، ابتدا امتیاز هر دانشگاه بر اساس عمل‌کرد تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای طی دو سال اخیر محاسبه شده، و سپس فهرست دانشگاه‌ها بر اساس امتیاز به‌دست‌آمده به صورت نزولی مرتب می‌شود. سهمیه‌ی هر دانشگاه در این فهرست به صورت زیر اختصاص می‌یابد:​ برای تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه واجد شرایط در مسابقه‌ی منطقه‌ای، ابتدا امتیاز هر دانشگاه بر اساس عمل‌کرد تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای طی دو سال اخیر محاسبه شده، و سپس فهرست دانشگاه‌ها بر اساس امتیاز به‌دست‌آمده به صورت نزولی مرتب می‌شود. سهمیه‌ی هر دانشگاه در این فهرست به صورت زیر اختصاص می‌یابد:​
  
-  * ۳ دانشگاه اول، هر دانشگاه ۴ تیم +  * ۵ دانشگاه اول، هر دانشگاه ۳ تیم
-  * ۵ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۳ تیم+
   * ۷ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۲ تیم   * ۷ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۲ تیم
   * سایر دانشگاه‌های واجد شرایط، هر دانشگاه ‍۱ تیم   * سایر دانشگاه‌های واجد شرایط، هر دانشگاه ‍۱ تیم
خط 43: خط 43:
     for j = 3 downto 1:     for j = 3 downto 1:
         if i-th institute in class j has an extra quota request:         if i-th institute in class j has an extra quota request:
-            assign a quota if any extra quota has remained+            assign a quota if any extra quota is remaining
 </​code>​ </​code>​
  
خط 50: خط 50:
   * به هر دانشگاه حداکثر یک سهمیه‌ی اضافی تعلق می‌گیرد. حداکثر سهمیه‌ی هر دانشگاه ۴ است.   * به هر دانشگاه حداکثر یک سهمیه‌ی اضافی تعلق می‌گیرد. حداکثر سهمیه‌ی هر دانشگاه ۴ است.
   * هر دانشگاه می‌تواند فقط برای یک تیم خود تقاضای سهمیه‌ی اضافی کند. چنان‌چه از دانشگاهی بیش از یک تیم متقاضی سهمیه‌ی اضافی باشند، سهمیه به تیمی که در مسابقه‌ی اینترنتی همان سال دارای امتیاز بیش‌تری است تعلق می‌یابد.   * هر دانشگاه می‌تواند فقط برای یک تیم خود تقاضای سهمیه‌ی اضافی کند. چنان‌چه از دانشگاهی بیش از یک تیم متقاضی سهمیه‌ی اضافی باشند، سهمیه به تیمی که در مسابقه‌ی اینترنتی همان سال دارای امتیاز بیش‌تری است تعلق می‌یابد.
 +
 +
درباره/آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها.1544106288.txt.gz · آخرین ویرایش: 2018/12/06 17:54 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh